İktidarın kamuda servisi kaldıran kararında ‘göstermelik’ geri adım

Genelge ile emekçinin en önemli kazanımı olan toplu sözleşmelerde değişiklik yapılabilmesinin önünü açan iktidar, şimdi servisleri kaldırmak yerine kurumların “inisiyatifine” bırakmaya hazırlanıyor. Sendikalar, toplu sözleşmenin uygulanmasını “keyfiyete” bırakan karara tepki gösteriyor. 

Kamu emekçilerinin servis hakkı toplu sözleşme ile düzenlenmişti. 2024-2025 yıllarını kapsayan ve geçen yıl 3 Eylül tarihinde Resmi Gazete’de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı olarak yayınlanan toplu sözleşmenin 23. maddesi “servis hizmeti” başlığını taşıyor. Maddede, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması öngörülüyor. Servis hizmeti yoksa aylık toplu taşıma kartı verilmesi gerekiyor. Personel birden fazla toplu taşıma aracı kullanıyorsa “aktarma” ücreti de ekleniyor. Yine sözleşmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden kamu görevlilerinin de aynı şekilde yararlandırılması zorunluluğu bulunuyor.

GENELGE İLE SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE

İktidar ise genelgeyle, memurların anayasa ve yasayla güvence altında bulunan toplu sözleşmesinde değişiklik yapılabilmesine kapı açmıştı. Böylece imzalanan ve imzalanacak olan toplu sözleşmelerde, iktidarın yayınlayacağı genelgelerle değişiklik yapılabilmesine de neden olunmuştu. Karar tepki çekerken hemen hemen bütün konfederasyonlar da iptali için Danıştay’a dava açtı.

GÖSTERMELİK GERİ ADIM

İktidar yoğun tepkiler karşısında “göstermelik” geri adım atmaya hazırlanıyor. Servislerin kaldırılmasının gözden geçirilerek uygulamanın kurumların inisiyatifine bırakılması tartışılıyor. Ancak servis hizmetini kurumların “keyfine” bırakan bu uygulama da toplu sözleşmeye aykırılık taşıyor. Halen kamuda yaklaşık 120-130 bin personelin servis hizmetinden yararlandığına dikkat çekiliyor. 

‘YANLIŞ,YANLIŞLA DÜZELTİLEMEZ’

“Kamuda çalışma hayatı açısından büyük verimlilik sağlayan personel servis hizmetinin gösterdiğimiz tepkiler sonucunda kurumların inisiyatifine bırakılması kararının sorunu çözmekten ziyade başka sorunları da beraberinde getireceği aşikardır. Yanlış, başka bir yanlışla düzeltilemez. Toplu sözleşme hükmü açık ve nettir. Masada alınan kararların genelge ile engellenmesi çalışma barışının bozulmasına neden olacaktır. Kamuda sosyal dengeyi bozacak, çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olacak keyfi kararlara mahal verilmemelidir. Kamu işvereninden beklentimiz toplu sözleşme hükümlerini tartışmaya açacak uygulamalardan kaçınması ve kazanımların eksiksiz uygulanmasıdır. Tasarruf, emekçinin hakkından değil gerekli olan yerlerden yapılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x